Bara godkända lärare
ska få sätta betyg

I Sverige finns idag många lärare
som inte har rätt utbildning.
De undervisar i ett ämne de kan.
Men de gör det utan att ha lärar-utbildning.
De kallas för obehöriga lärare
och är egentligen inte godkända.
Men många skolor skulle inte klara sig utan dem.

Regeringen vill ändå att de obehöriga lärarna
ska ha mindre makt än andra lärare.
I framtiden ska de inte få sätta betyg själva.
När de ska ge eleverna betyg måste de ha hjälp av en godkänd lärare.

– Om inte lärarna kan komma överens
ska rektorn bestämma betyget,
säger skolminister Jan Björklund.

De nya reglerna kan börja gälla om fyra år.
 

www.8sidor.se