Írj e-mailt

A számnevekről

Kivételesen nem azzal fogom kezdeni, hogy mik is azok a számok. Azonban lehet, hogy azok számára, akik már régen otthagyták az iskolapadot, (és nem vettek a kezükbe könyvet - mondjuk - az elmúlt húsz évben), azok számára némely fogalmak pontos jelentése cseppet elhomályosult, ezért, -no meg a könnyebb érthetőség kedvéért is - az egyes listák mellett mindig lesz egy rövidke magyarázat. Erről ennyit, nézzük meg felsorolás-szerűen a számokkal kapcsolatos tudnivalókat a svéd nyelvben:
[Tőszámnevek] [Sorszámnevek] [Törtszámnevek] [A számok, mint főnevek] [Dátumok, évszámok] [Matemtikai műveletek]

1. A tőszámnevek:

[top]
Elgondolkozott-e már a kedves olvasó azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy a germán nyelvekben tizenkettőig saját nevük van a számoknak, és csak a tizenhármas számtól következik a tizes számrendszerbeli logikai felépítés? Ha esetleg arra tippelt, hogy azért, mert a régi idők germánjai tizenkettes számrendszerben számoltak, akkor jól tippelt. A tizenkettes számrendszer öröksége egyébként megtalálható az óra számlapján is (igaz, ezt -ha jól tudom - a babilóniaiaktól vettük át), sőt, az év tizenkét hónapjában is.

Tanulmányozzuk az alábbi listát:

1 - ett
2 - två
3 - tre
4 - fyra
5 - fem
6 - sex
7 - sju
8 - åtta
9 - nio (kiejtése egyes területeken nie)
10 - elva
12 - tolv
13 - tretton
14 - fjorton
15 - femton
16 - sexton
17 - sjutton
18 - arton
19 - nitton
20 - tjug(o)
21 - tjugoett
22 - tjugotvå
23 - tjugotre
...
30 - tretti(o)
31 - tretti(o)ett
32 - tretti(o)två
...
40 - fyrti(o), förti
50 - femti(o)
60 - sexti(o)
70 - sjutti(o)
80 - åtti(o)
90 - nitti(o)
100 - hundra
101 - hundraett
...
121 - hundratjug(o)ett
...
135 - hundratretti(o)
...
200 - tvåhundra
250 - tvåhundrafemti(o)
300 - trehundra
400 - fyrahundra
500 - femhundra
...
1000 - tusen
106 - (en) miljon
109 - (en) miljard
Arra az esetre, ha csillagászok
és asztrofizikusok is olvassák az oldalt:
1012 - (en) biljon

Innentől felfelé én is elveszek a trilliókban és trilliárdokban, de ha valakinek van kedve felvilágosítani, akkor szívesen utánajárok ezeknek a számoknak is (hamarosan ezek a nagyságrendek úgyis megjelennek az Euro - Forint átváltási árfolyamban)

A számnevek használatával kapcsolatban csak egy apróságot említenék meg, ez pedig az, hogy főnév előtt használva nem kell őket ragozni, nincs deklináció, azaz szóvégi hangváltozás, mint melléknevek esetén. Például:
Jag har tre barn. (Három gyermekem van.)
Han köpte tio biljetter. (Tíz jegyet vásárolt.)
Det kostar tusen kronor. (Ezer koronába kerül.)

A helyes kiejtések egyébként meghallgathatók a már oly sokszor ajánlott lexin szótárban. Állítsátok be a "svensk ord" opciót a bal oldali menüsorban, és onnantól kezdve megjelennek a beírt szavak kiejtései is - élőhanggal.

1. A sorszámnevek:

[top]
Sorszámneveknek nevezzük a "hányadik?" kérdésre válaszoló számneveket: első, második, harmadik, századik, etc.

Svédben a sorszámnevek viszonylag logikusan képezhetők, csak egy-két kivételt kell megtanulni. Alapvető szabály, hogy a 12 és 20 közötti számok végére -de, a húsz feletti, tízzel osztható számok végére pedig -nde végződés kerül. 1-12 -ig a számok saját alakkal bírnak itt is.
Az első legszembetűnőbb különbség (más nyelvekhez képest), hogy a sorszámneveket nem ponttal, hanem kettősponttal zárják le, azt pedig a sorszámnév legutolsó betűje követi (vagy pont nélkül áll a szám).
(Az alábbi táblázat első oszlopa a magyar írásmódot jelöli):

1. ⇒ 1:a ⇒ första (első)
2. ⇒ 2:a ⇒ andra (második)
3. ⇒ 3:e ⇒ tredje (...)
4. ⇒ 4:e ⇒ fjärde
5. ⇒ 5:e ⇒ femte
6. ⇒ 6:e ⇒ sjätte
7. ⇒ 7:e ⇒ sjunde
8. ⇒ 8:e ⇒ åttonde
9. ⇒ 9:e ⇒ nionde
10. ⇒ 10:e ⇒ tionde
11. ⇒ 11:e ⇒ elfte
12. ⇒ 12:e ⇒ tolfte
13. ⇒ 13:e ⇒ trettonde
14. ⇒ 14:e ⇒ fjortonde
15. ⇒ 15:e ⇒ femtonde
16. ⇒ 16:e ⇒ sextonde
17. ⇒ 17:e ⇒ sjuttonde
18. ⇒ 18:e ⇒ artonde
19. ⇒ 19:e ⇒ nittonde
20. ⇒ 20:e ⇒ tjugonde
21. ⇒ 21:a ⇒ tjugoförsta
22. ⇒ 22:a ⇒ tjugoandra
23. ⇒ 23:e ⇒ tjugotredje
...
30. ⇒ 30:e ⇒ trettionde
31. ⇒ 31:a ⇒ trettioförsta
...
40. ⇒ 40:e ⇒ fyrtionde
50. ⇒ 50:e ⇒ femtionde
60. ⇒ 60:e ⇒ sextionde
70. ⇒ 70:e ⇒ sjuttionde
80. ⇒ 80:e ⇒ åttionde
90. ⇒ 90:e ⇒ nittionde
100. ⇒ 100:e ⇒ hundrade
...

A sorszámnevekre a dátumoknál még visszatérünk, azonban még egy apró kiegészítést szeretnék tenni, mégpedig az uralkodók, pápák, etc. számozásával kapcsolatban.

Az uralkodók/pápák nevei után a -római számmal írt- számnév (szintén) pont nélkül áll, azt "den" (határozott névelő) előzi meg, mely azonban csak a kiejtésben jelenik meg. Az általános "képlet": vezetéknév - (den) sorszámnév - családnév, például:

Karl XII - kiejtve: Karl den tolfte
Karl XVI Gustav - kiejtve: Karl den sextonde Gustav

>>Folyt. köv. látogass vissza hamarosan<<
[ << előző] [főoldal] [következő >>]
[vissza a tartalomjegyzékhez]
[top]